Dok moderni svijet polako plovi četvrtom industrijskom revolucijom obilježenom umjetnom inteligencijom, Bosna i Hercegovina nije prošla niti drugu, a o trećoj dovoljno govori sljedeći podatak – čak 31,6 posto osoba u zemlji nikada nije koristilo računalo!

Šokantan podatak predstavljen je u publikaciji Agencije za statistiku BiH “Upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija u BiH 2018.”, a predstavlja sav jad i bijedu današnje zemlje i njenih institucija.

Današnji svijet i gospodarstva ne mogu se niti zamisliti bez digitalizacije i interneta, a u BiH 36,2 posto domaćinstava nemaju pristup računalu! U zemlji gdje je, prema nekim procjenama, preko 20 posto onih koji žive ispod granice siromaštva, oko 50 posto onih koji su na toj granici podaci i ne mogu biti ništa bolji, ali to političke elite nikada nije zanimalo. O kakvom oporavku i modernoj ekonomiji u BiH onda i pričati?

Upotreba računala

U publikaciji se navodi kako je veličina uzorka je 9.043 domaćinstava, a uzorak za istraživanje o korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno je pod uzorak Ankete o radnoj snazi, tako da su uključena samo ona domaćinstva, koja imaju bar jednog člana starosti između 16 i 74 godine.

Dakle, prvi podatak je kako 63,8 posto domaćinstava imaju pristup računalu, dok ih spomenutih 36,2 posto nema. Naravno, s obzirom na veliku razinu siromaštva u zemlji, i ovaj podatak varira u odnosu na primanja – ona domaćinstva koja imaju prihode 2.500 maraka i više imaju pristup računalu u postotku od 90,5, a čak 61,8 posto domaćinstva koja imaju primanja do 500 maraka nemaju pristup računalu.

– U BiH je 61 posto osoba, u posljednja tri mjeseca, koristilo računalo, 2,1 posto osoba je koristilo računalo prije više od tri mjeseca, a 6,3 posto prije više od godinu dana. Čak 31,6 posto osoba nikada nije koristilo računalo, stoji u istraživanju za pojedince. Nadalje, udio korisnika računala prema starosnoj dobi je: starosna dob od 16 do 24 – 91,8 posto, od 25 do 54 – 75,5 posto te od 55 do 74 – 33,3 posto.

Korištenje interneta

Kada pak govorimo o pristupu internetu, u BiH je 69,2 posto domaćinstava koja imaju pristup internetu, 29,6 posto kojih to nema a 1,2 posto domaćinstava ne zna ima li pristup internetu. Isto kao i kod pristupa računara u domaćinstvima, veliki jaz postoji u pogledu posjedovanja Internet priključka.

Kada se pogleda struktura domaćinstava prema visini mjesečnog prihoda internet priključak najviše posjeduju domaćinstva koja imaju mjesečni prihod koji prelazi 2.500 maraka (93,5 posto), dok sudjelovanje domaćinstava sa prihodom do 500 maraka iznosi svega 45,7 posto. Razlike postoje i kada usporedimo zastupljenost internet priključaka u gradskim i ostalim naseljima BiH: 75,1 posto nasuprot 64,6 posto. – U BiH je 70,1 posto osoba koristilo Internet u posljednja tri mjeseca, 1,7 posto ispitanika koristilo je internet prije više od tri mjeseca, a četiri posto prije više od godinu dana. Ispitanika koji nikad nisu koristili internet je 24,2 posto, stoji u publikaciji. Navodi se i udio korisnika interneta prema razini obrazovanja pa je tako 96,6 posto osobe s višim i visokim obrazovanjem koristilo Internet, 80 posto onih sa srednjim obrazovanjem, a tek 40 posto osoba sa osnovnim ili niže srednjim obrazovanjem.

Javna uprava

Istraživanje pokazuje da samo 18,6 posto ispitanika koji su koristili internet u privatne svrhe, u posljednjih 12 mjeseci, koristi su elektronske servise javne uprave (e-government).

Istraživanje je pokazalo i da je 16,7 posto Internet populacije koristilo internet za dobivanje informacija sa web stranica javnih institucija, a 11,6 posto Internet populacije je slalo putem interneta popunjene obrasce javnoj upravi. Internet populacija starosne dobi od 25-54 godine je najviše koristili usluge javne uprave, 20,9 posto.

Poduzeća

Istraživanje o upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poduzećima provedeno je na reprezentativnom uzorku od 2.579 poduzeća na teritoriji BiH, piše mostarski Dnevni list. Stopa odgovora je 89,4 posto (2.305 poduzeća). Rezultati istraživanja pokazuju da 99,5 posto poduzeća koristi računalo u svom poslovanju, a 99,3 posto poduzeća imaju pristup internetu.

bljesak.info