”Oko 2,45 milijardi KM ne pripada Centralnoj banci. To je novac komercijalnih banaka u BiH. Ove banke su odabrale da svoj novac drže u CBBH, međutim slobodne su da ga koriste u druge svrhe, uključujući i u svrhu pozajmljivanja gospodarstvu. CBBH ne može diktirati kako će komercijalne banke koristiti svoj višak iznad obavezne rezerve”, navodi se u izjavi Andrewa Jewella, rezidentnog predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini. Jewell ističe kako je u posljednje vrijeme bilo poziva iz javnosti da Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBH) koristi višak iznad obvezne rezerve u borbi protiv krize izazvane COVID-19.

”Ovi pozivi su, kaže Jewell, ”nepromišljeni”. Također, u posljednje vrijeme je bilo i poziva da CBBH smanji stopu obavezne rezerve, koja trenutno iznosi 10%. ”Ovo je zakonska mogućnost u pogledu politika za koju se CBBH može odlućiti da upotrijebi u nekom momentu, kao što je to radila ranije, npr. u vrijeme globalne financijske krize iz 2008./09. Smanjenje stope obvezne rezerve bi značilo da bi dio novca koji komercijalne banke trenutno trebaju držati u CBBH postao višak iznad rezervi i bio bi na raspolaganju bankama da se koriste za kreditiranje. Međutim, banke već imaju veliki iznos viška rezervi a povećanje istih ne bi ih nužno navelo da više kreditiraju”, naveo je.

Kaže kako bi bilo koji pokušaj da se sredstva CBBH, njezine devizne rezerve, koriste u fiskalne svrhe bi narušio valutni odbor. ”Trenutno, CBBH može razmijeniti svaku KM u Euro, ukoliko postoji potražnja za tim, jer je svaka izdana KM u potpunosti pokrivena sredstvima u Eurima. To čini valutni odbor sigurnim. Ako bi došlo do urušavanja valutnog odbora, KM bi izgubila vrijednost u odnosu na Euro, dužnici s dugovanjima u Eurima ili dugovanjima koja su vezana za Euro, bi se iznenada suočili s većim teretom duga. Zemlja bi se, pored zdravstvene i ekonomske krize izazvane pandemijom, suočila i s financijskom krizom i krizom valute”, naveo je Jewell.

abcportal.info