Udruga za zaštitu prirode i okoliša „Kongora“ pokreće projekt pod nazivom „Arheološko  istraživanja i zaštite delmatske gradine na Libu”.
Ovim putem želimo obavijestiti javnost da u utorak, 11. kolovoza 2020., počinjemo s realizacijom projekta “Arheološkog istraživanja i zaštite delmatske gradine na Libu”.
Projekt ćemo realizirati u suradnji sa visokoobrazovanim i stručnim tijelima: Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru i Franjevačkim muzejom “Fra Jozo Križić”-Tomislavgrad.
Kao što je već prethodno navedeno s realizacijom projekta  počinjemo u utorak,  kada ćemo krenuti sa uređivanjem pristupne ceste, zbog lakše komunikacije prema Libu.
PODATCI O PROJEKTU:
Projekt “Arheološkog  istraživanja i zaštite delmatske gradine na Libu” osmišljen je kao dugogodišnji projekt koji će se odvijati u više faza/etapa. Prva faza projekta podrazumijeva prilagodbu terena, tj. popravljanje pristupne ceste kako bi se što lakše moglo komunicirati prema Libu. Nakon toga slijedi dokumentiranje terena koje prethodi arheološkom iskopavanju, planiranje i organizacija samog procesa arheološkog iskopavanja, odabir metode arheološkog iskopavanja, primarna i sekundarna obrada arheološke građe te znanstvena valorizacija i interpretacija. Nastavak projekta odvijat će se sukladno sa financijskim mogućnostima i podršci. Također, napominjemo kako će svi potencijalni pronalasci biti arhivirani u našemu muzeju u Tomislavgradu (Franjevački muzej “Fra Jozo Križić-Tomislavgrad”).
Istraživanja i iskapanja doprinijet će  rasvjetljavanju i boljem razumijevanju delmatske gradine na Libu, ali i rasvjetljavanju i razumijevanju ostalih naselja sličnog tipa na širem području jadranskog kulturnog areala. Istraživanja bi u konačnici pridonijela i zakonskoj zaštiti Liba i njegovog šireg arheološki iznimno potentnog prostora, čime bi se spriječile buduće devastacije i pljačke nalazišta.
U projekt će osim stručnog osoblja biti uključeni studenti, članovi Udruge i brojni volonteri čime će se izravno educirati osobe tijekom trajanja projekta. Budući da se arheološki lokaliteti na području današnjeg Duvna pljačkaju i nebrigom sustavno uništavaju, edukacija će itekako pridonijeti jačanju svijesti i širenju ideje o očuvanju kulturno-povijesne baštine duvanjskog kraja. Provedbom projekta bit će unaprijeđena opća svijest o važnosti plemena Delmata, koje je ostavilo važan biljeg ne samo na lokalnu povijest Duvna, nego i na povijest cijeloga područja nekadašnje rimske provincije Dalmacije.
Projekt nije moguće realizirati bez pokrovitelja koji će financijski podržati realizaciju projekta, jer podnositelj (Udruga za zaštitu prirode i okoliša „Kongora“) nema sve resurse potrebne za kvalitetnu provedbu projekta. Provedba projekta će rezultirati stjecanjem novih kontakta i stvaranjem novih poznanstava koja će rezultirati razvojem novih ideja i projekata, a sve navedeno će pridonijeti razvoju kulturnog turizma i razvoju edukacije i jačanja svijesti o važnosti kulturnog nasljeđa.
Ovim putem zahvaljujemo se ministru kulture gospodinu Petru Galić, koji je uvidio važnost projekta te nas podržao.
Napomena: Sve važne informacije vezane za spomenuti projekt objavljivat ćemo na našoj Facebook stranici, kao i na Tomislavcity.
Udruga za zaštitu prirode i okoliša “Kongora”/Tomislavcity