Federalna uprava policije zaprimila je više prijava građana i pravnih osoba koje se odnose na tzv. CEO prijevare.

Šalju e-mail

Napadači, koristeći kredencijale odgovornih osoba u poduzećima, e-mail porukom navode zaposlene u poduzećima na vršenje bankovne transakcije na bankovni račun napadača u inozemstvu.

Navedene e-mail poruke sadrže kredencijale odgovorne osobe, više u hijerarhiji u poduzeću, a potom koristeći autoritet samog radnog mjesta, šalju e-mail poruku s uputama o plaćanju, navodeći zaposlenika odgovornog za plaćanje da istu i izvrši, uz oznaku hitnosti.

U daljnjoj korespondenciji sa žrtvom, napadači u prilogu e-mail poruke šalju i pdf privitak s uputama za plaćanje, a koji može i sadržavati maliciozni kod sa svrhom preuzimanja kontrole nad žrtvinim informacijskim sustavom.

“Poznata” osoba

Policijski službenici Odsjeka za borbu protiv računalnoga kriminala Federalne uprave policije skreću pozornost građanima da ne nasjedaju na ovaj oblik prijevare te da ako i zaprime e-mail poruku od njima poznate osobe, u kojima ih ta “poznata” osoba moli da se hitno prebaci novac, obvezno telefonom ili na w način (osim e-mailom) kontaktiraju stvarnu osobu koji kredencijali se nalaze u formi pošiljatelja e-mail poruke i provjere je li on poslao navedenu uputu za plaćanje, priopćeno je iz Federalne uprave policije. Inače, u razdoblju od 2015. do 2018. godine na području Bosne i Hercegovine, Srbije i Republike Hrvatske djelovala je organizirana skupina koja se bavila ovom vrstom prijevara.

vecernji.ba