Nacrt zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, čija je izrada u toku, donosi usklađivanje s nizom dokumenata Europske unije, uključujući i preuzimanje propisa koji se odnose na uspostavljanje registara stvarnih vlasnika pravnih osoba.

Time bi se, kažu izvori “Nezavisnih”, trebale suzbiti mogućnosti manipulacije da, primjera radi, netko otvori firme u Srbiji, gurne ih u stečaj i izvuče keš, a potom dođe i to isto uradi u BiH, pa u Hrvatskoj i tako dalje.

Ili bi se, kako pojašnjavaju naši sugovornici, uspostavljanjem ovakvih registara znalo ko je stvarni vlasnik kapitala i u situacijama kada, recimo, arapski investitori dođu u BiH, za direktora postave bh. državljanina, a oni “kupe kajmak”.

“Ili, ako je neka firma, recimo, financirala terorizam, na ovaj način moći će se vidjeti tko su odgovorna lica u toj firmi”, pojašnjavaju izvori “Nezavisnih”.

Esad Mahmutović, direktor Financijsko-informatičke agencije (FIA) FBiH, kaže da ovakve registre trebamo imati, ali i priznaje da to nije toliko jednostavna priča za primjenu.

Podsjeća da postoje brojni ljudi u BiH s dvojnim državljanstvom, pa tako dio građana Srpske, pored bh. državljanstva, ima i državljanstvo Srbije, a dosta Hrvata ima i hrvatsko državljanstvo.

“I sad, pazite, kad neko registruje firmu, može je registrovati kao državljanin BiH, ali isto tako i kao državljani Hrvatske, Srbije ili neke treće zemlje. Da biste vi to upratili, postoje praktični problemi, u smislu da se zna šta je to jedinstveni broj, da tog čovjeka prepoznamo kroz čitav sistem i u Srbiji, i u BiH i u Hrvatskoj itd. Morate imati neki univerzalni broj, kako biste mogli povezati da je u pitanju jedan čovjek”, pojasnio je Mahmutović za “Nezavisne”.

Inače, nacrt zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti još nije ugledao svjetlost dana, iako je Vijeće ministara BiH na svojoj sjednici, održanoj još 18. 6. 2018. godine, donio Odluku o osnivanju radne grupe za izradu nacrta zakona.

“Tom odlukom precizirano je da radna grupa ima zadatak da napravi nacrt zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti”, potvrđeno je za “Nezavisne novine” iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Ovo zakonsko rješenje, između ostalog, treba  obuhvatiti i usklađivanje s direktivama Europske unije u oblasti sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te rezultate analiza i procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u BiH.

Radna grupa, kako saznajemo, bila je u obvezi da te aktivnosti završi do 31. prosinca prošle godine.

Kako uvjeravaju iz Ministarstva sigurnosti BiH, očekuje se da će radna grupa u narednom periodu završiti aktivnosti na izradi nacrta zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti te da će on biti dostavljen Ministarstvu sigurnosti BiH radi upućivanja u dalju zakonodavnu proceduru.

nezavisne.com