Vijeće ministara BiH donijelo je u četvrtak Odluku o visini naknade za postupak zaštite oznaka porijekla i zemljopisnog porijekla i postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda.

Ovu odluku predložila je Agencije za sigurnost hrane, čime će se provesti Pravilnik o sustavu kvalitete za prehrambene proizvode, što vodi ka stvaranju uvjeta za nesmetano vođenje postupka zaštite oznaka prehrambenih proizvoda.

Postupak omogućava zaštitu prehrambenih proizvoda kako u Bosni i Hercegovini, tako i podnošenje zahtjeva za registraciju za oznake porijekla, oznake zemljopisnog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na razini Europske unije.

Visina naknade kreće se od 30 KM, za podnošenje zahtjeva za registraciju, upis ili brisanje iz registra, do 500 KM, koliko iznosi naknada za provođenje postupka registracije, priopćeno je iz Vijeća ministara.

bljesak.info