Donorska mreža u Bosni i Hercegovini i Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine (Udruženja) obilježavaju Svjetski dan bubrega.

U ovoj, pandemijskoj godini, fokus se stavlja na prevenciju i kvalitetu života pacijenata koji pate od bubrežnih bolesti.

Osim što su vezani za aparate nekoliko sati svakog drugog dana, dijalizni pacijenti, ali i njihove obitelji, u pravilu imaju loš kvalitetu života, nemogućnost rada, kao i psihološke posljedice zbog stalno prisutne bolesti i ograničenja.

Ova godina 2021. godina definirana je kao godina kvalitetnog življenja s bubrežnom bolešću, a ima za cilj što više osvijestiti i educirati o efikasnom djelovanju na simptome bubrežne bolesti, ali i osnažiti i potaknuti bolesnike na aktivno participiranje u svome životu.

U Bosni i Hercegovini, trenutno, od zatajenja bubrega boluje 2 800 pacijenata koji žive sa višesatnom dijalizom svaki drugi dan i bez adekvatne kvalitete života. Više od 700 stotina njih, transplantacije bi mogle spasiti.

Nažalost, godišnje oko 400 dijaliziranih pacijenata u BiH umre, a skoro isti broj ih se uključi u dijalize.

Pravovremena edukacija i prevencija smanjile bi broj kroničnih bubrežnih bolesnika. Također, Udruženja podsjećaju da su, od početka pandemije, u Bosni i Hercegovini u potpunosti obustavljene transplantacije.

Više od godinu dana, nitko nije dobio priliku za novi život. Upravni odbor Svjetskog dana bubrega, ove godine naglašava važnost uključivanja pojma “aktivnog sudjelovanja u životu” kao jednog od glavnih fokusa u brizi bubrežnih bolesnika i kao temelja na kojem će počivati krajnji cilj, a to je kvalitetan i dobar život s bubrežnom bolešću.

Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH i Donorska mreža u Bosni i Hercegovini organizirat će tijekom mjeseca ožujka ulične akcije informiranje i edukativne skupove, u skladu s epidemiološkim preporukama.

bljesak.info