Ee…kad se sitin da su nekoć svatovi bili na kojmom, stvarno me ujti poprilična sjeta…
Koja je to trka bila, majčin sine!
Kakva te “Alka”, kakvi bakrači…ni nanilo!
Čeljad bi “sa strane” dolazila u kolo, najskoli, kad bi se udavala kakva “čuvenija cura”.
A, konji spleteni’ griva; okićeni šarenim ćebetom, praporcima, trobojnicama… najskoli parip mlade i mladoženje…aaa, brate!
Imaš ti šta vidit!
Ne znaš jal’ kršnija čeljad, jal’ paripčad.
U razrogačenim očima dice, mlada se u onoj čarobnoj “bilini”, s anđeoskim šlajerom od bile ride, činila ko da se Gospa ukazala, et.
Pa, kad krene tradicionalna muška trka niz polje…ccc…to b’ ti reko, ‘tice se nebeske digle iznad njiva i lete vamoke, prema kućaman.
Koji odnese pobidu, ne mora se bojat za dobar glas.
Ma, kažen ti…nema događaja koji bi se po uzbuđenju, lipoti i milini moga porediti š njim.
I nema ga koji nije došo “u kolo”, i kod mlade, ujutro i kod mladoženje, pridvečer, i iz najudaljenijeg dila sela.
Šta ti je!
Niti ima priredbe koja bi tomu bila ravna.
Jok!
Pa, kaže, neš doć…
Ma, na šćulama bi isan išo, sunce ti zadajem…i to s kraja, na kraj svita…taki je to bijo događaj, moj sinko!
Pa, kad mlada stane pribacivat jabuke prikokuće i bacat bombone i pare iz krilanog torbačića, eee….
Ne zna šta je propušćo, ko to nije vidio, et!
******
Glosar:
– “čeljad sa strane” – iz drugih mjesta
– “ići u kolo” – sakupiti se pred kućom mladenaca za ispraćaj u “novi, bračni život”
– najskoli – napose, pogotovo
“čuvenija cura” – na dobru glasu
– praporci – sjajne, metalne ogrlice oko vrata konja koje zvone
– parip – konj
– mlada – mladenka
– “bilina” – bila haljina mladenke (vjenčanica)
– šlajer – veo
– rida – til ili čipka
– krilani – šarani
– šćule – štake

Biralo me/Tomislavcity