Ukućani gledaju “Doru” i komentiraju.
Baba se zabljova ušivanjem čorapa. Kad jedna ‘nako zaskriča, prenu se i prikrsti.
– Daj bona stišaj tu skriku, istra isana iz pameti!
– To je “Dora”, baba.
– A…?
– Izbor hrvatske pisme za najbolju pismu Europe, bona.
– Ovo?
– E.
– To ‘rvacki?!
– Engleski.
– Pa, jes’ rekla…
– Hrvatska je. Samo pisma na engleskom.
Baba se opet krsti.
– ‘Ćorijo ko te išta razumi. Kako će bit ‘rvacka kad…
– Tako. Ne moraju pivat na “rvackom”. Bolje zvuči na engleskom.
– Bolji ti tuđi jezik, neg tvoj.
– Za pismu, je.
– Ujmoca i Sina… Ova revljavina ti bolja od ‘rvackog! – krsti se ponovno pokazujući u TV ekran s kojeg preglasno dreči pisma na engleskom, puna visokih, zavijajućih tonova.
– Ah, baba…ti bi najradije poslala Thompsona s “Bojnom Čavoglave”
Baba se židnu i malo poskoči.
– Što?! Nemere u Boga bolji od Tonsõna.
– Haha. U tren bi se oka narod razbižo.
– Misusovo!
– Šta misliš da usrid Nizozemske zagrmi “Za dom!”… Kakva bi bižanija nastala.
– Ujmoca… Najlišpa pisma, Bog te pomoga.
– I jedina koju znadeš.
– I ne triba mi više. Pisma veda naka, a ne ovo skičanje, bošsačuvaj. Di’š to uspoređivat s Tonsõnom, žalosna ti majka! Rastavilo ko nebo i zemlja. Imaš ti, seko, šta čut i vidit! A, nu ovo… O’ pogrde to nemeš slušat, et.
– Mogli bi onda i gangu poslat na natjecanje. Nizozemci bi mislili da su sletili vanzemaljci.
– Kokad bi imali šta čut, jat’ kažem.
– Dat Thompsonu da sori jednu gangu pa da Europa vidi šta je reć glas, ha…
– Pa, on baš dušu da za gangu. Ima dobro grlo i sve.
– Imaš ti pravo, baba. Bio bi bolji od većine ovih što nazor glume “engleze”.
– Mojde, bona… Nema mu para na cilom svitu, eto ti.
– Od svih koje poznaješ.
– Nu…
Biralo me/Tomislavcity