Blago Zadro – ponos nam i dika

Rodi ga Hercegovka mati
I othrani svojom dobrotom.
Slavonijo, tebi ću ga dati,
A on će te braniti životom!

Ponikao u tom kamenjaru,
Gdje vriska i kadulja cvate,
Poklonit ću život Vukovaru,
Položit ga Domovino za te!

Blago Zadro, Hercegova roda,
a dijete slavonske ravnice,
Često za njim zavapi sloboda
I zaplače žica tamburice!

kamenjar.com/HRT