Vlada Federacije BiH nedavno je usvojila projekt potpore zapošljavanju (ESP) za razdoblje od srpnja do rujna ove godine. Projekt se, inače, provodi iz financijskih izvora Svjetske banke sukladno potpisanim sporazumima o financiranju između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji će trajati do 2021. godine.

Projekt se sastoji od dviju komponenti, i to potpore za promociju zapošljavanja, čiji je cilj pomoći Vladi u širenju i povećanju učinkovitosti njezinih aktivnih programa tržišta rada te posredovanja pri zapošljavanju u cilju unaprjeđenja ishoda tržišta rada.

U nepovoljnom položaju

Jedna od potkomponenti koja ima vrlo važnu ulogu je promocija zapošljavanja preko unaprjeđenih usluga posredovanja (ALMP). Njezin cilj je povećanje zapošljavanja pružanjem unaprjeđenih usluga zapošljavanja osobama koje traže posao i poslodavcima. Te aktivnosti su usklađene s aktivnostima koje su javne službe za zapošljavanje već uvrstile u svoju strategiju zapošljavanja i godišnje akcijske planove.

Projektna jedinica u suradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje prikupila je raspoložive podatke o realizaciji ALMP-a, aktivnih mjera zapošljavanja, u 2017. za 1800 zaposlenih mladih osoba i 5000 osoba u nepovoljnom položaju. Jedinica je formirala uzorak i započela proces monitoringa u koordinaciji s predstavnicima Federalnog zavoda i županijskih službi za zapošljavanje. Kada je riječ o postizanju ciljeva za ovu projektnu godinu, FZZS je u svibnju objavio drugi natječaj za sudjelovanje u realizaciji programa sufinanciranja zapošljavanja i produžetak istoga, i to za mjere – prvo radno iskustvo, zapošljavanje žena, prilika za sve, periodično zapošljavanje, doprinos kao i javni radovi 2018. godine.

U dokumentu je predstavljena i potpora za sustav upravljanja, monitoring i komunikaciju čiji je cilj pružiti potporu za učinkovit monitoring projekta i omogućiti financiranje jačanja sustava upravljanja za monitoring ALMP-a i posredovanja pri zapošljavanju, izradi i provedbi učinkovite strategije komunikacije usmjerene na tražitelje posla, poslodavce i kreatore politike. Financirat će i jačanje IT sustava kako bi se omogućila razmjena podataka između zavoda za zapošljavanje i ostalih institucija za pružanje online usluga, za monitoring usluga pruženih tražiteljima posla i poslodavcima, za uvođenje učinka zavoda te za monitoring i diseminaciju trendova tržišta rada.

U izvještajnom razdoblju izvršene su pripreme u vezi s analizom strukture podataka potrebnih za izvješćivanje i daljnje analize mjera tržišta rada. Ova aktivnost će djelomično biti realizirana u okviru monitoringa pruženih usluga zapošljavanja po projektima Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Obavljena je i analiza postojeće opreme i potreba županijskih službi za zapošljavanje. Kada je riječ o aktivnostima koje se planiraju provesti, to je nabava hardvera za potrebe županijskih službi i općinskih zavoda, monitoring isporuke i instalacije opreme.

Provest će se i dubinska analiza struktura podataka kojima raspolažu županijske službe za zapošljavanje o nezaposlenim osobama, mjerama i mogućnostima evidentiranja povezanih informacija za potrebe projekta.

Procedura nabave

Nakon registracije projekta potpore zapošljavanju u Step sustav Svjetske banke, preko ovog sustava opća obavijest o nabavi (GPN) bit će proslijeđena radi objavljivanja u UN Development Businessu.

Nakon suglasnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, obrazac registracije projekta u Step sustav će biti dostavljen Svjetskoj banci.

Nakon što tehničke specifikacije za nabavu IT opreme za službe za zapošljavanje odobri Svjetska banka, potrebno je finalizirati dokumentaciju za natječaj i započeti s procedurom nabave, a sve u cilju stvaranja uvjeta za zapošljavanje, posebno mladih

vecernji.ba