Broj djece koja su smještena u institucije socijalne zaštite u BiH šest je puta veći od globalnog prosjeka, a više od polovine su djeca s posebnim potrebama – upozorila je regionalna direktorica UNICEF-a za Europu i središnju Aziju Afshan Khan. To je kazala na završnoj konferenciji programa “Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica” u organizaciji UNICEF-a i EU-a u Sarajevu. Da bi djeca imala nesmetan razvitak, dodala je Khan, potrebna je suradnja socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih institucija te općina. Podsjetila je da su u BiH usvojeni zakoni o udomiteljstvu, čime je pružen alternativni model brige o djeci, te da su osnovna načela UNICEF-a da nijedno dijete mlađe od tri godine ne smije biti smješteno u instituciju. Naglasila je da su u posljednje tri godine postigli veliki uspjeh jer je smanjen broj djece u institucijama, ali da se sad trebaju fokusirati na identificiranje djece s poteškoćama u razvoju u ranoj dobi i djece koja žive u teškim uvjetima. – Za djecu je najbitnije da budu smještena u obitelji, a ne u institucije – kazao je zamjenik šefa Izaslanstva EU-a u BiH Khaldoun Sinno. Sudionici konferencije poslali su poruku da obitelj nije privilegija već pravo svakog djeteta.

vecernji.ba