Orkanska bura ruši i nosi “sve” pred sobom. Počela je noćas, a evo i danas ne prestaje. U Roškom Polju svoju snagu je pokazala dizanjem krova crkve sv. Ivana na groblju.

Uz ovu materijalnu štetu u Rošku Polju ima još nekoliko oštećenjam većih ili manjih,  na krovovima obiteljskih kućah kuća. Uz krovove,  negdje su stradali i dimnjaci.

Ante Đikić/Tomislavcity