Osnovni cilj univerzalne sportske škole jest poticati višestrani psihosomatski razvoj
djece, razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu čuvanja i unapređenja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline, zadovoljiti dječje potrebe za kretanjem, odnosno vježbanjem i putem toga stvoriti navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja. Nadalje, stvoriti kod djece čvrste navike zdravog načina življenja koristeći se sredstvima tjelesne i zdravstvene kulture, prirodnim i drugim čimbenicima, te pružiti djeci mogućnosti za stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika potrebnih za prilagodbu novim motoričkim aktivnostima. Uz edukaciju o higijenskim
navikama, djecu će učiti i o tome koliko je važna zdrava prehrana za pravilan rast i razvoj.

Ostvarenje zadaća osigurava se pravilnim izborom kinezioloških operatora kojima će
se djelovati na povećanje mišićne mase te utjecati na unapređenje sposobnosti krvožilnog i
dišnog sustava (aerobnih kapaciteta).

Program omogućava: zadovoljenje dječje potrebe za igrom, usvajanje i usavršavanje motoričkih znanja, poboljšanje motoričkih dostignuća; program također utječe na poboljšanje i razvitak moralnih svojstava djeteta i njegovih radnih navika, na razvoj samodiscipline, samostalnosti u radu kao i u pomaganju drugima te na poštovanje pravila igre.

Ciljevi:
1. Poticati višestrani psihosomatski razvoj djece
2. Razviti zdravstvenu kulturu kod djece u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja
3. Kod djece stvoriti naviku svakodnevnog tjelesnog vježbanja
4. Razvijati motoričke i funkcionalne sposobnosti
Zadaće:
1. Omogućiti djeci stjecanje iskustava pokretom; poticati usvajanje znanja o različitim
športovima i vrijednosti bavljenja športom; poticati pozitivan stav prema zdravom
načinu života i zdravoj prehrani
2. Primjenom različitih kinezioloških operatora utjecati na razvoj motoričkih
sposobnosti, a naglasiti razvoj koordinacije, ravnoteže i fleksibilnosti.

Univerzalna sportska škola Tomislavgrad