Na javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica, koji ima za cilj unapređenje turističke ponude i usluga duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Centar Sarajevo, Kalinovik, Prijedor, Prozor – Rama, Ravno, Stolac i Tomislavgrad, SD Mijatovi Dvori su dobili sredstva za projekt Razvoj speleoturističke ponude Općine Tomislavgrad.
Veliko hvala projektu Via Dinarica, kojeg implementira i sufinancira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz financijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Agencije za razvojnu suradnju Republike Italije (AICS), kao i Općini Tomislavgrad, partneru projekta, koja je sufinancirala ovaj Javni poziv.
Finalna realizacija naših aktivnosti se očekuje početkom prosinca, navode u SD Mijatovi Dvori.
Via Dinarica
UNDP Bosnia and Herzegovina
United States Embassy to Bosnia and Herzegovina
USAID Bosnia and Herzegovina
AICS Tirana

@italyinbih