Svijet možemo upoznati, a da i ne otvorimo vrata. Smisao neba možemo dokučiti, a da i ne pogledamo kroz prozor. (Ovidije)

Foto: Ćikeša Čolina/Tomislavcity