U okviru redovnih aktivnosti na monitoringu krivolova na kraškim poljima u Bosni i Hercegovini članovi Ornitološkog društva “Naše ptice” su u Duvanjskom polju 15.9.2018. u koordiniranoj akciji sa županijskim lovnim inspektorom Tomislavom Mihaljevićem, predsjednikom Stjepanom Škarom i lovočuvarem Lovačke udruge “Vran”, locirali dva elektronska mamca (“vabilice”) za prepelicu. Zakonom o lovstvu Federacije Bosne i Hercegovine uporaba vabilica je zabranjena i kažnjiva. O ovim ilegalnim aktivnostima obaviještena je policija u Tomislavgradu. Jedna vabilica je izuzeta s terena i poslana na vještačenje, a drugu su nepoznate osobe isključila prije dolaska policije.

Nakon prikupljanja svih raspoloživih informacija o ovom slučaju, bit će poduzete sve radnje da se zaplijene i preostale elektronske vabilice, te da se osobe koje ih postavljaju otkriju i kazne u skladu sa zakonom.

Prepelica u Europi, usljed prekomjernog lova bilježi veliki pad brojnosti. Kao jedan od glavnih ugrožavajućih faktora smatra se lov uz uporabu elektronskih vabilica na Balkanu, kuda migrira veliki broj ovih ptica.

Od krivolova godišnje u Bosni i Hercegovini strada desetine tisuća ptica čime se, osim smanjenja biodiverziteta, nanosi financijska šteta od nekoliko stotina tisuća KM. Prema podatcima BirdLIfe Internationala, Bosna i Hercegovina se nalazi na samom dnu zemalja po pitanju sprječavanja krivolova.

Ovo je jedna u nizu akcija koju je sprovelo Ornitološko društvo “Naše ptice” u saradnji s federalnim i županijskim lovnim inspektorima i lovačkim društvima na područjima kraških polja. Ovakve akcije su planirane kao redovni vid suradnje tijekom cijele godine na širem području Bosne i Hercegovine, a o njima će Ornitološko društvo “Naše ptice” redovno obavještavati javnost.

Ornitološko društvo “Naše ptice” Dr.sc. Dražen Kotrošan, predsjednik Društva/Tomislavcity

Foto: Lovac.info