Prosječna neto plaća u Federaciji BiH u ožujku je iznosila 916 KM, a bruto 1.407 KM, ali se po županijama znatno razlikovala.

Najveća plaća je u Sarajevskom Kantonu, a najniža u Bosansko – podrinjskom i Srednjobosanskoj županiji.

Ovo je prosječna neto plaća po županijama u ožujku 2019:
Kanton Sarajevo 1.142 KM
Hercegovačko – neretvanska županija 996 KM
Hercegbosanska županija – 880 KM
Unsko – sanski kanton 863 KM
Zapadnohercegovačka županija 839 KM
Tuzlanska županija 820 KM
Posavska županija 793 KM
Zeničko – dobojski kanton 780 KM
Bosansko – podrinjski kanton 752 KM
Srednjobosanska županija 752 KM
Prosječna bruto plaća u Federaciji u ožujku je bila 1.407 KM.

abcportal.info