Federaciju Bosne i Hercegovine od ove godine pa sve do 2021. očekuje provedba 108 projekata javnih investicija ukupne vrijednosti od više od 15 milijardi konvertibilnih maraka, od kojih su neki već odranije u provedbi, pokazuje izvješće o radu Povjerenstva za program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine, a u koje je Večernji list imao uvid.

U samom programu javnih investicija naveden je niz projekata iz različitih područja, počevši od izgradnje brojnih dionica autoceste na koridoru Vc, modernizacije zračnih luka pa do izgradnje novih blokova termoelektrana. Od značajnijih projekata valja izdvojiti predviđeni nastavak izgradnje dionica na koridoru Vc, pri čemu pozornost privlači projekt povezivanja Mostara sa sjevernom Hercegovinom preko planine Prenj.

Program javnih investicija Federacije, koji je dobio podršku na Vladi, sadrži podatke o ulaganjima u 108 projekata; od toga broja 42 projekta su u provedbi, dok je 66 kandidiranih projekata. Ukupna vrijednost svih projekata je 15.811,87 milijuna KM, od čega se 12.094,20 milijuna KM odnosi na kandidirane, a 3.717,67 milijuna KM na projekte čija je provedba u tijeku, piše Večernji list BiH.

Najvrjedniji projekti

Uvidom u dokument programa javnih investicija Federacije 2019. – 2021. godine vidljivo je nekoliko izuzetno vrijednih kandidiranih projekata, od kojih neki prelaze i brojku od milijardu maraka. Primjerice, jedan od projekata odnosi se izgradnju bloka 7-450MW u termoelektrani Tuzla, a čija je vrijednost 1.812,94 milijuna konvertibilnih maraka, a tu je i projekt koji se odnosi na rudnik i termoelektranu Bugojno, odnosno izgradnju novoga proizvodnog kapaciteta snage oko 300 MW, čija je vrijednost 1.332,00 milijuna maraka. Jedan od najvrjednijih kandidiranih projekata je i izgradnja bloka 8-300MW u termoelektrani Kakanj, čija je vrijednost 1.035,00 milijuna maraka, a od financijski vrjednijih projekata treba izdvojiti izgradnju bloka 1-350MW u TE Banovići koji bi trebao koštati 993,99 milijuna maraka.

Po vrijednosti, slijede projekti iz područja izgradnje dionica autoceste na koridoru Vc, kao i brzih cesta u Federaciji, pri čemu će, primjerice, dionica Mostar sjever – Mostar jug koštati 555,95 milijuna maraka, dok će za dionicu brze ceste Lašva – Nević Polje trebati izdvojiti 459,30 milijuna maraka. U kontekstu koridora Vc treba navesti i dionicu Koruše – Ozimica u vrijednosti 445,09 milijuna maraka, kao i dionicu Ozimica – Poprikuše u vrijednosti od 444,12 milijuna maraka. Kada je pak riječ o povezivanju Bosne s Hercegovinom, posljednjih godina mnogo se govorilo o načinu izgradnje autoceste koja će spojiti sjeverni ulaz u Hercegovinu s Mostarom – konkretno, planina Prenj bila je u žarištu javnosti. Prema ovom programu, predviđena je izgradnja poddionice tunel Prenj u vrijednosti od 548,80 milijuna maraka, kao i poddionice tunel Prenj – Mostar sjever na dionici Ovčari – Mostar sjever, a čija je vrijednost 406,36 milijuna maraka.

Financiranje

U cijeloj priči oko kapitalnih projekata ključno je pitanje financiranja, pa je tako Povjerenstvo, s obzirom na ograničena sredstva financiranja kapitalnih projekata, utvrdilo kako je potrebno uredbom propisati dodatne kriterije kako bi se osiguralo da u program javnih investicija budu uključeni projekti s najvećim stupnjem pripremljenosti, kako bi prednost imali projekti čija bi provedba bila izvjesnija u godinama na koje se odnosi program javnih investicija. Pritom iz Povjerenstva navode kako bi se na taj način izbjeglo kašnjenje u realizaciji projekta, stvaranje dodatnih troškova zbog nepovučenih kreditnih sredstava u slučaju kreditnog zaduženja. Kada je riječ o planu ulaganja u kandidirane projekte, njih 66, s preferiranim načinom financiranja, predviđeno je kreditno zaduživanje, ali i korištenje vlastitih sredstava. Na osnovi podataka i prateće dokumentacije Povjerenstvo je analiziralo i, u skladu s kriterijima i principima za ocjenjivanje, ocijenilo samo one projektne prijedloge koji zadovoljavaju minimalne kvalifikacijske kriterije i za koje je dostavljena relevantna prateća dokumentacija.

Pritom nisu ocjenjivani projekti koji su ranije kandidirani i već ocijenjeni ako nije dostavljena dodatna dokumentacija, tako da je Povjerenstvo pregledalo i ocijenilo ukupno osam projekata koji se prvi put kandidiraju u PJI i za koje je potrebna ocjena Povjerenstva.

vecernji.ba