Federalna vlada danas je odobrila potpisivanje pojedinačnih ugovora s vladama županija o reguliranju međusobnih prava i obveza u vezi uspostave i korištenja karantena na području županija u uvjetima važenja Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovane koronavirusom (Covid-19).

Kao što je poznato, Vlada FBiH je na 233. sjednici usvojila informaciju o realizaciji zaključka od 16.4.2020. godine i prihvatila tekst prijedloga ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza kada je riječ o uspostavi i korištenju karantena na području županija. Federalno ministarstvo zdravstva je, na osnovu toga, pripremilo pojedinačne ugovore za sve županije u kojima je bio uspostavljena karantena.

Već ranije su, u skladu sa zakonskim obavezama Vlade FBiH, za ovu namjenu osigurana sredstva u proračunu FBiH.

bljesak.info