Godine samoće su ga naučile da dani, kada se zatvore u sjećanje, teže da se izjednače, ali da nema nijednog dana, ni zatvorskog ni bolničkog, koji ne nosi iznenađenja, koji ne vuče za sobom mrežu minimalnih iznenađenja. (Jorge Luis Borges)

Foto: Stana Mašić i Ante Batarilo

Tomislavcity