Vremenske prilike/neprilike od jutros. Snijeg je trenutno prestao padati, pa se treba nadati da će se stabilizirati i stanje na prometnicama i da će se pristupiti još većoj angažiranosti u čišćenju snijega.