Na fb. profilu Gimnazije Marka Marulića objavljeno je sljedeće:

Helsinški odbor za ljudska prava, uz potporu Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Veleposlanstvo Njemačke u BiH, te u suradnji sa županijskim Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, organizirao je u Međugorju višednevnu edukaciju za učenike srednjih škola naše županije.

Interaktivna predavanja i kreativne radionice pružile su učenicima mogućnost usvajanja znanja o temeljnim ljudskim pravima, interkulturalnosti, obrazovanju za mir, nenasilnoj komunikaciji i transformaciji sukoba, te su ih potaknule na promišljanje i iskazivanje vlastitog stava o ulozi mladih u procesu izgradnje mira.

Hvala organizatorima radionice – mi smo uživali i nadamo se da je i vama bilo ugodno s nama.