Prijava za polaganje mature 9. lipnja 2021. godine u u 9.00 sati.
Četvrtak, 10. lipnja 2021. u 12,45 sati – obrana maturalnih radnji
Petak, 11.6.2019.u 10.30 sati – pisanje pismene iz hrvatskog jezika
Ponedjeljak, 14.6.2021. u 8.00 – pismeni ispit iz stranog jezika ili matematike
Utorak , 15.6.2021. u 8,00 – usmeni ispit hrvatski jezik
Srijeda, 16.6.20221. u 8,00 – usmeni ispit stranih jezik ili matematika
Četvrtak, 17.6.2021. u 8.00 – usmeni ispit iz izbornog predmeta
Ponedjeljak, 21.6.2021. u 11.00 – dodjela svjedodžbi

Oni kojima se preklapa sa ispitima državne mature javiti se razrednicima ili ravnatelju.

Gimnazija Marka Marulića Tomislavgrad