‘Predstavljeni plan nastavka poslovanja Aluminija  u kojem se predviđa nastavak rada za 350 radnika, ali bez osiguranih sredstava za realizaciju istoga,  te proglašenje 550 radnika  tehnološkim viškom, ali bez osiguranih sredstava za otpremnine dovodi nas do zaključka da je riječ o potpunom krahu Aluminija”, navodi se u pismu potpore radnicima i sindikatu Aluminija kojeg potpisuje 12 predstavnika sindikata.

Predsjednici Sindikata u pismu navode kako daju, u ime svoga članstva, punu potporu radnicima i Sindikatu Aluminija u njihovoj pravednoj i teškoj borbi za očuvanje radnih mjesta i golu egzistenciju.

”Očekujemo da se u skladu s danim obećanjima političkih predstavnika hrvatskoga naroda kao i zaključaka Hrvatskoga Narodnoga Sabora iznađe cjelovito  rješenje za sve radnike Aluminija.  Na tragu ovih obećanja očekujemo od svih političara,  članova Vlade F BiH i organa upravljanja  Aluminija da ulože svoj maksimum u rješavanju problema Aluminija. Također smo i svjedoci nemoći hrvatskih političkih predstavnika da isprave i saniraju sve greške članova Uprava i NO Aluminija Mostar. Ovim pozivamo sve Sindikate da iskažemo hrvatsko radničko zajedništvo i solidarnost”, navodi se u pismu.

Pismo potpisuju Sindikat Hrvatskih Telekomunikacija, Sindikat Hrvatskih Pošta, Sindikat kliničke bolnice Mostar, Sindikat osnovnih škola HNŽ-a, Sindikat srednjih škola HNŽ-a, Sindikat osnovnih škola ZHŽ-a, Sindikat srednjih škola ZHŽ-a, Sindikat policije ZHŽ-a, Sindikat državnih službenika, namještenika i sudske vlasti u HNŽ-u, Sindikat Zračne luke Mostar, Sindikat Željeznica Federacije u HNŽ-u te Sindikat Vrtića.

Bljesak.info