Ne znaš je li ovo
loš san ili još gora java,
dok se svako trese drvo
i naše tlo podrhtava.

U isto vrijeme,
samo malo južnije,
nije ništa bolje,
dapače, čak je tužnije.

Sjever se trese,
a jug se ruši.
Strah sve odnese,
a tuga skuplja se u duši.

Sedam života na sjeveru fali,
na jugu osam, anđeli naši mali.
Svi su s Tobom sada gore
i mole za prestanak ove naše more.

A tebi, čovječe, želi nešto reći jedan mali znalac:
Hrvat Hrvatu nikad nije bio stranac!
I dokle god si za čovjeka spreman, a sebi malen kao vrabac
Od srca te hvali i pozdravlja tvoj Hrvatski nadzemaljac

Hrvatsko nadzemlje – Pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije