Ide Božić

Ide Božić, idu sveti dani, da se bogat siromaha sjeti, 
da obiđe zdrav bolesnoga, 
da veseo tješi žalosnoga,
da se sretnik s nesretnikom druži,
obraćenom da se ruka pruži,
zavađeni da se pomire i 
da Ljubav Božju svijetom šire,
da dostojno dočekamo Krista i 
Njegovi budemo doista, 
jer Isus maleni svima se smiješi,
podiže onog što pada i griješi,
ljubav nam daruje, želje ostvaruje, 
neka i ovih dana u vašem srcu kraljuje. 

Tomislavcity

Fotogalerija: Duvanjska spomen-bazilike i samostanske jaslice o Božiću 2020.