IN MEMORIAM DR. ANDRIJI GUDELJU

Na današnji dan, 13. siječnja 2011. u 73. godini života, umro je prim.dr. Andrija Gudelj­-Baja.

Cijelo desetljeće malo je spominjan premda je ostavio neizbrisiv trag u zdravstvu rodnoga  grada.

Prvi je duvanjski specijalist, a i cijeli radni vijek odradio je u Domu zdravlja Tomislavgrad.

Zaslužan je:

  • za obnovu, dogradnju i izgradnju svih građevinskih objekata koji danas pripadaju Domu zdravlja Tomislavgrad
  • za opremanje svih službi u primarnoj i sekundarnoj djelatnosti
  • za proširenje zdravstvene djelatnosti za 2 centra, Centar za fizikalnu rehabilitaciju i Centar mentalnoga zdravlja
  • za stalno usavršavanje medicinskog osoblja. Za vrijeme njegova mandata specijalizaciju je završio 21 liječnik.
  • za organizaciju rada vanjskih suradnika kako bi što raznovrsnija zdravstvena usluga bila dostupna pacijentima naše općine
  • za formiranje liječničkih timova koji su obavljali sistematske preglede vojnika, zaposlenika i vozača naše i susjednih općina i tako se ostvarivao dodatan prihod u uvijek otežanom financiranju Doma zdravlja Tomislavgrad
  • za otvaranje, organizaciju i savršeno funkcioniranje Ratne bolnice
  • za izuzetnu suradnju sa splitskom bolnicom u ratnim godinama, koja je primala sve upućene pacijente na liječenje
  • za sveobuhvatnu imunizaciju i iskorjenjivanje svih zaraznih bolesti, a posebno tuberkuloze
  • za mnoga druga dobra djela koja je činio i kao liječnik i kao čovjek.

Za njegovu blagu narav i veliku socijalnu osjetljivost neka ga nagradi dragi Bog.

Počivao u miru Božjem!

KOLEGE