Ivo Sanader, Mladen Barišić i Branka Pavošević krivi su u slučaju Fimi media. HDZ je proglašen odgovornim. Ivo Sanader kao predsjednik HDZ-a i Vlade u namjeri stjecanja koristi povezao je u zajedničko djelovanje Mladena Barišića i Branku Pavošević, a putem Barišića i pokojnu Nevenku Jurak, radi pribavljanja nelegalnih sredstava radi financiranja HDZ-a, stoji u presudi koju je čitala sutkinja Irena Kvaternik.

Sanader je koristeći autoritet premijera osobno angažirao Mladena Barišića da odgovorne osobe u tvrtkama državnih i javnih institucija angažiraju tvrtku Fimi media.

Sanader je, stoji u presudi, putem Barišića s pokojnom Nevenkom Jurak dogovorio da će dio novca Jurak predavati Barišiću, a on Sanaderu osobno. Jurak je dizala gotovonu s računa Fimi medije.

Od tog novca Barišić je 275.000 kuna predao Sanaderu. 50.000 kuna bilo je za put u SAD, a dio za kupovanje odiejla marke Brioni. Dio novca išao je za HDZ.

Branka Pavošević je prema nalozima Sanadera isplaćivala naknade za više osoba. Dijelom novca plaćao se Marko Perković Thompson.

Od 2005. do 2009. Fimi medija je za HDZ plaćala račune za usluge cateringa i druge usluge.

Ivo Sanader dobio je jedinstvenu kaznu zatvora od osam godina. U kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru. Oduzima mu se imovina od 327.000 kuna. Nalaže se Zagrebačkoj banci da u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude prebaci novac u državni proračun.

Oduzet će mu se i 38.000 eura sa računa u RBA, ali 700.000 eura koji se nalaze na računu na ime pokojnog Ive Šarića, zatim 95.000 eura sa jedne štednje, 50.000 eura iz sefa u Innsbrucku, brojne umjetnine.

Mladenu Barišiču dodijeljena je jedinstvena kazna od dvije godine i 10 mjeseci.

Branka Pavošević dobila je jedinstvenu kaznu od 1 godine i 4 mjeseca.

HDZ mora platiti 3,5 milijuna kuna. Iznos od 14 milijuna predstavlja imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom mu se oduzima dva milijuna kuna deponirana na sudu. Nalaže se da HDZ uplati 10,3 milijuna kuna u korist proračuna. Ukupno HDZ mora vratiti više od 14 milijuna kuna. Mora platiti i kaznu od 3,5 milijuna kuna.

Na izricanje presude Ivo Sanader nije došao. Nisu došli ni Mladen Barišić, Branka Pavošević ni Ratko Maček.

10 godina od uhićenja

Bivši hrvatski premijer optužen je da je preko marketinške agencija Fimi media izvukao 70 milijuna kuna iz državnih tvrtki za crne fondove HDZ-a. Na optuženičkoj klupi je i HDZ.

Prije šest godina Sanader i HDZ nepravomoćno su osuđen, ali je presudu ukinuo Vrhovni sud. Ponovljeno suđenje počelo je prije četiri i pol godine. Suoptuženici su na prvom suđenju priznali da su krivi, u drugom pak uglas poručivali da nisu.

dnevnik.hr