S prvim danima proljeća građevinsko poduzeće „Marušić“ iz Jajca nastavilo je s radovima na izgradnji crkvice na katoličkom groblju u Bos. Petrovcu. Naliveni su betonski temelji za crkvu i zvonik, a idućih dana započet će se i sa zidanjem građevine.

Budući da katoličkih vjernika u Petrovcu ima jako malo, crkva se gradi uglavnom dragovoljnim prilozima dobročinitelja, pojedinaca i organizacija. Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice je tako preko Javnog poziva u 2018., na koji je župa Drvar aplicirala ovaj projekt, osiguralo 10.000 KM za izgradnju crkve.

Nedavno je također u Zagrebu bračni par Joze i Mare Kalem, koji vuku podrijetlo iz župe Dragalovci u Banjolučkoj biskupiji, organizirao donatorsku večer za izgrednju katoličke crkvice u Bos. Petrovcu.

Želja je Banjolučkoj biskupiji da građevinski radovi budu završeni do blagdana sv. Petra i Pavla, 29. lipnja, kada bi bio njen blagoslov, a sve u kontekstu 70. obljetnice rušenja stare župne crkve sv. Petra koja se nalazila u samom središtu Bos. Petrovca i koju su komunističke vlasti porušile 1949. a crkveno zemljište nacionalizirale.

Tako bi katolički vjernici u Bos. Petrovcu nakon 70 godina opet dobili svoju bogomolju.

Župa Drvar

Svoje priloge za izgradnju katoličke crkvice u Bos. Petrovcu možete poslati na sljedeće brojeve računa:

 

Župa sv. Josipa Drvar

Omladinska 9

BiH-80260 Drvar

 

UniCredit Bank, d.d. Mostar

(za izgradnju kapele u Petrovcu)

 

Br. rč. (KM): 3381502281448242

Br. rč. (kunski i devizni): BA39 3381 5048 8141 8394

SWIFT: UNCRABA22