Izgubljena je automobilska registracijska pločica. Nalaznik se može javiti vlasniku na broj: 063/377-723.