Na temelju Zakona o proračunima u FBiH, članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave  i Statuta općine Tomislavgrad, općinski načelnik poziva sve proračunske korisnike na Javnu raspravu na Nacrt proračuna općine Tomislavgrad za 2019. godinu.

Rasprava će se održati dana 7. prosinca 2018. godine (petak) u sali za sastanke Općine Tomislavgrad s početkom u 9 sati, priopćeno je iz tomislavgradske općine.