Poziv svim proračunskim korisnicima na javnu raspravu na Nacrt Proračuna općine Tomislavgrad za 2021. godinu.

Rasprava će se održati dana 11.03.2021. godine (četvrtak) u sali za sastanke (broj 42), zgrada općine Tomislavgrad, s početkom u 8,30 sati.

tomislavgrad.gov.ba