Izvješće o provedbi projekata programa javnih investicija u sektoru energetike za prošlu godinu otkriva niz problema i poteškoća u tijeku njihove provedbe, što značajno usporava cijeli tijek tog procesa, piše Večernji list BiH. Riječ je Elektroprivredi BiH i EP HZ HB Mostar. Najčešće su to dugotrajne i komplicirane procedure za izdavanje potrebnih suglasnosti, dozvola – licencija nadležnih institucija te procedure vrednovanja pristiglih ponuda za neke od ključnih oprema, nepostojanje dokumenata prostornog planiranja (prostorni planovi), spore i komplicirane procedure dobivanja potrebnih dozvola, preklapanje i neusklađenost ovlasti različitih razina vlasti – općina, županija, entiteta, države…

Projekti od značaja

Elektroprivreda BiH je u svom dugoročnom planu razvoja proizvodnih elektroenergetskih objekata do 2025. postavila za cilj dosezanje 10 posto instaliranih kapaciteta dobivenih iz obnovljivih izvora energije (hidropotencijal, potencijal vjetra, sunčevo zračenje) u ukupno instaliranim kapacitetima. Jedan od takvih projekata koji je u tijeku provedbe je vjetroelektrana Podveležje 1. Jedan od projekata koji bi se trebao realizirati je HE Vranduk, planiran za izgradnju na rijeci Bosni u naselju Vranduk, 10 km nizvodno od Zenice, zatim HE Janjići na rijeci Bosni te rekonstrukcija HE Una Kostela. Dva najznačajnija projekta, čija bi realizacija trebala početi uskoro, su izgradnja bloka 7 – 450 mW TE Tuzla te izgradnja bloka 8 – 300 MW TE Kakanj. JP EP HZ HB Mostar je u svom razvojnom programu proizvodnje električne energije iz obnovljenih izvora za razdoblje od 2011. do 2013. uvrstio CHE Vrilo kao razvojni projekt na području Tomislavgrada i koristio bi vodene potencijale slijeva Cetine, točnije rijeke Šuice. Planirana instalirana snaga iznosila bi 64 MW s očekivanom godišnjom proizvodnjom od 242,96 GWh električne energije.

Ekonomska konkurentnost

Projekt će doprinijeti povećanju ekonomske konkurentnosti. Dovest će do zapošljavanja određenog broja ljudi. Smanjit će se ovisnost poduzeća o uvozu električne energije. Prepreke za realizaciju projekta CHE Vrilo, koje je detektirao EP HZ HB, mogu se svesti na nepostojanje dokumenata prostornog planiranja (prostorni planovi), ograničenja pravnog okvira (neusklađenost ili nepostojanje zakonskih propisa), spore i komplicirane procedure dobivanja potrebnih dozvola, preklapanje i neusklađenost ovlasti različitih razina vlasti – općine, županije, entiteti, država, a najveći problemi su se pojavili prilikom dobivanja prethodne vodne suglasnosti, kao i dobivanje koncesije na CHE Vrilo. Drugi projekt je “Distribucija električne energije” koji sadrži program investiranja u održavanje, modernizaciju i proširenje elektrodistribucijske mreže EP HZ HB. Svrha je osiguranje stabilnije i pouzdanije opskrbe električnom energijom. Realizacijom projekta VE Mesihovina, osim izgradnje novih proizvodnih kapaciteta u proizvodnom sustavu EP HZ HB, poboljšat će se i uvjeti za razvoj poduzetništva i industrije, osigurati nova radna mjesta i poslovi za brojne tvrtke. •

Večernji list