Općinski Načelnik putem Službe za geodetske poslove, imovinsko-prvne poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, objavljuje Javni oglas o prodaji neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja – licitacije

Predmet Javnog oglasa je prodaja neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad radi izgradnje stambenih, poslovnih, proizvodnih, gospodarskih i energetskih objekata objekata.

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog natječaja u Večernjem listu i na službenim stranicama Općine Tomislavgrad.

Otvaranje ponuda obavit će se 27.08.2020. godine u 9,00 sati u službenim prostorijama Općine Tomislavgrad – općinska vijećnica.

Javni natječaj se nalazi u prilogu.

Javni oglas o prodaji neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta