dig

U zadnje tri godine gradsko Javno komunalno poduzeće Tomislavgrad izgradilo je 60 novih grobnica na Karauli, a zahtjevi za novim grobnim mjestima i dalje pristižu.

Djelatnike ovoga poduzeća danas smo posjetili upravo na gradskome groblju Karaula gdje rade na uređenju novih grobnih mjesta.

U nekima od njih pokopani su naši sumještani, dakle izvan postojećega groblja.

– Ako u idućih dvadesetak dana ne bude donesena odluka o ograđivanju cijeloga prostora, pristupit ćemo privremenome rješenju i ovaj prostor ograditi pletenom mrežom, a da bi se valjana ograda izgradila potrebno je oko 70 tisuća KM, kazuje nam Stojan Tokić – rukovoditelj službe JKP Tomislavgrad zadužene za uređenje i održavanje ovoga groblja.

Prema njegovim riječima, postoje tri varijante projektne dokumentacije za uređenja gradskoga groblja i izgradnju mrtvačnice. Međutim, ni jedno rješenje do sada nije usvojeno.

– Svake godine se iz proračuna izdvoji oko 50 tisuća maraka za tu namjenu, ali nikako se krenuti s realizacijom. Jedan od mogućih problema u ostvarenju spomenutoga projekta Tokić vidi u predviđenoj lokaciji za izgradnju mrtvačnice.

Podsjećamo, u svibnju 2016. godine policija je ovomu poduzeću zabranila izvođenje građevinskih radova budući da za to nisu imali odobrenje Federalnoga zavoda za zaštitu spomenika, uz obrazloženje da je lokalitet Karaula uvršten na listu za proglašenje nacionalnih spomenika. Navodno su na tome mjestu već pri površinskom skidanju sloja zemlje bili vidljivi obrisi starih građevina. Nakon toga su trebala uslijediti daljnja arhelološka istraživanja i očitovanje spomenutoga Zavoda.

– Ovaj lokalitet je dao najviše kamenih spomenika kulture iz rimskoga doba i ranokršćanskoga razdoblja poput rimskih ara, žrtvenika, sarkofaga i ulomaka kamenoga crkvenog namještaja, izjavio je za medije, nakon obustave građevinskih radova, duvanjski arhelog Stipan Dilber.

U izjavi za Tomislavcity Dilber je danas kazao kako najveći problem vidi u nedostatku komunikacije. Ističe da je prije dvije godine istražen lokalitet na kojemu je predviđana izgradnja mrtvačnice i da, nakon podnošenja zahtjeva rečenom Zavodu, radovi mogu početi. Međutim, nisu obavljena istraživanja na lokalitetu pored planirane mrtvačnice, a na kojoj bi se također trebalo proširiti groblje.

– Čim se osiguraju potrebni novci i obave istraživanja, tu će se također moći graditi grobnice, ali za sada niti jedna instanca nije pokazala interes za tim. Ne mogu dopustiti da se uništavaju arheološki lokaliteti, idemo prema europskoj praksi –  prvo neka se izvrše istraživanja pa onda neka se gradi, dodaje Dilber.

Na naš upit tko bi trebao u ovomu slučaju platiti arheološka istraživanja – ističe da je to obveza investitora.

S novim proširenjem groblja Karaula, koje seže do gradske obilaznice, dobilo bi oko tisuću novih grobnih mjesta. Uz sadašnja dva glavna ulaza u groblje planirana su još tri, a jedan od njih je upravo od obilaznice.

– Možda ćemo morati ukloniti i neke stare borove, a to zahtijevaju i naši sumještani jer korijenje stabala podiže zemlju, a time i grobnice – pojašnjava Tokić. Dodaje kako je svjestan da se ovaj projekt treba raditi u fazama, ali i kako je krajnje vrijeme da se od nečega pođe…

Za početak su razgovor i dobra volja nužni kako bi Tomislavgrad napokon dobio uređeno groblje i mrtvačnicu, jer neshvatljivo da grad „kaska“ za gotovo svim duvanjskim selima koja su već odavno riješila ovo pitanje…

 

Z.S./Tomislavcity