Delegacija Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine prisustvovala je sastanku organiziranom od strane Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, koji se održao 20. studenog 2018. godine u Sarajevu.

Delegaciju Vijeća Europe činili su dva izvjestitelja za lokalnu i regionalnu demokraciju Leila Hunziker i Karla Dejonghe, te profesor Jens Woelk, član grupe nezavisnih eksperata, priopćio je Savez općina i gradova FBiH.

U ime Saveza općina i gradova FBiH, sastanku su prisustvovali Faris Hasanbegović, predsjedavajući Skupštine Saveza, Hamdo Ejubović, predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza, Ivan Vukadin, zamjenik predsjednika Predsjedništva Skupštine Saveza, Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova FBiH, Mirela Bubalo, predsjednica Komisije za međunarodne veze, suradnju i europske integracije Saveza i Dzevad Bećirević, savjetnik općinskog načelnika Općine Centar.

Monitorning misija Delegacije Vijeća Europe fokusirala se na procjenu stanja lokalne demokracije u BiH.

-Ustavne garancije koje reguliraju odnose između različitih razina vlasti nisu uspostavljene. Pozitivan primjer je Ustav Sarajevske županije, obzirom da je Skupština KS 2017. godine usvojila amandmane na Ustav SŽ kojima su jasno razgraničene nadležnosti županije, Grada Sarajeva i jedinica lokalne samouprave. I dalje je prisutno nepostojanje reforme  decentralizacije BiH i u FBiH, Smatram da Savez do danas nije u dovoljnoj mjeri uključen u reformske procese, a što je bila preporuka Kongresa iz 2014. godine – rekla je direktorica SOGFBiH Vesna Travljanin.

Direktorica Saveza naglasila je stalni problem prijenosa obveza i nadležnosti na jedinice lokalne samouprave, a koje ne prati prijenos financijskih sredstava za izvršavanje obveza. Kada je riječ o međuopćinskoj suradnji istaknula je da postoje veliki pomaci.

Faris Hasanbegović, predsjedavajući Skupštine Saveza istakao je problem prijenosa nadležnosti na niže razine vlasti, kao i prijenosa novčanih sredstava koje bi se trebale osigurati za lokalnu razinu. Sudionici sastanka su istog stava da se jedinicama lokalne samouprave trebaju dati veće ovlasti. -Ustavom BiH nije ni spomenuta, a kamoli definirana lokalna samouprava.

Zajedničkog smo stava da nas više razine vlasti obvezuju na izvršenje problema koje prepuste jedinicama lokalne samouprave, ali bez financijske podrške – kazao je Ivan Vukadin, zamjenik predsjednika Predsjedništva Skupštine Saveza.

Hamdo Ejubović, Predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza, također je istaknuo da je lokalna zajednica u podređenom položaju u odnosu na druge razine vlasti, te da novčanih sredstava nikad dosta kada je u pitanju lokalna samouprava. Savjetnik općinskog načelnika Općine Centar, Dževad Bećirević pohvalio je rad Saveza općina i gradova FBiH, te je istaknuo kako je potrebno Ministarstvo lokalne samouprave koje bi zastupalo interese svih na razini lokalne zajednice.

Na kraju sastanka zaključeno je da jedinicama lokalne samouprave treba dati veće ovlasti, te da se trebaju osigurati veća financijska sredstva za provedbu njihovih obveza, priopćio je SOGFBiH.

Večernji list BiH

Foto: Arhiva