Federalna vlada je prihvatila inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Bosanska Krupa, koju je podnijela ova sadašnja općina.

U obrazloženju inicijative navedeno je da Općina Bosanska Krupa ima bogato kulturno-povijesno i prirodno naslijeđe, te da je njezino područje bilo naseljeno još u prapovijesti.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je Tvrđavu, Stari grad Jezerski i Filijalnu crkvu Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi proglasila nacionalnim spomenicima. Stoga je Vlada utvrdila da Bosanska Krupa ispunjava uvjet da gradom bude proglašena kao općina od posebnog povijesnog i kulturnog značaja, a u skladu s člankom 5. stav 4. Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, a Federalno ministarstvo pravde odredila je kao nositelja izrade nacrta zakona.

Jučer nije prihvaćena inicijativa za donošenje zakona o promjeni imena naseljenog mjesta Trebimlja u naseljeno mjesto Trebinja u Općini Ravno. Ocijenjeno je da ova inicijativa ne sadrži obrazloženje iz kojeg je vidljivo da je provedena potrebna procedura neposrednog izjašnjavanja građana, te da nisu navedeni razlozi zbog kojih je tražena promjena naziva.

Fena