Klanjateljice Krvi Kristove Regije Zagreb na svom su Izbornom saboru, 3.-5. srpnja 2020. u Zagrebu, izabrale regionalnu poglavaricu i savjetnice za službu na pet godina (2020. – 2025.).

Za regionalnu poglavaricu izabrana je s. Zdravka Leutar, a za regionalne savjetnice s. Ana Lipovac, s. Marija Pranjić i s. Vesna Abramović.

Novoj regionalnoj poglavarici i savjetnicama želimo Božji blagoslov i uspjeh u odgovornoj službi koju im zajednica povjerava.

Izvor: klanjateljice.hr

Životopis s. Zdravke:

Prof. dr. sc. Zdravka Leutar je redoviti profesor na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rođena je u Tomislavgradu, BiH, i završila osnovnu školu u Tomislavgradu. Maturirala je 1985. u Zagrebu. Studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1994., a sociologiju je diplomirala 1998. na Institutu za sociologiju na Fakultetu socijalnih i ekonomskih znanosti na Karls Franzens Sveučilištu u Grazu. Doktorsku disertaciju iz Sociologije obitelji je obranila 2000. godine na Karls Franzens Sveučilištu u Grazu pod mentorstvom prof. dr. sc. Maxa Hallera na temu  Familiäre Wertorientierungen in Kroatien im vergleich zu Österreich und Polen. Zaposlena na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1995. kao suradnica na projektu Socijalni rad i socijalna politika u Republici Hrvatskoj, zatim znanstvena novakinja na istoimenom projektu. Od samih početaka rada na fakultetu samostalno vodi seminare, vježbe i praktičnu nastavu na kolegijima: Socijalni rad s obitelji, Savjetovanje, Obiteljska terapija. Od 2001. preuzima kolegij Socijalni rad s osobama s invaliditetom za koji samostalno kreira predavanja, seminare, vježbe i terensku nastavu. Znanstveno nastavno zvanje docentice postiže 2002., izvanredne profesorice 2008. i redovite profesorice 2013., a redovita profesorica u trajnom zvanju od 2018. godine. Katedru Područja socijalnog rada vodi od 2009. godine. Predaje na preddiplomskom, diplomskom Studiju socijalnog rada te postdiplomskom studiju Teorije i metodologije socijalnog rada i vodi više kolegija: Socijalni rad s osobama s invaliditetom, Duhovnost i socijalni rad, Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju, Socijalni rad i ljudska prava, Odabrana područja socijalnog rada. Područje znanstveno istraživačkog interesa prof. dr. sc. Leutar odnosi se na socijalni rad s osobama s invaliditetom, duhovnost i socijalno djelovanje te socijalni rad i ljudska prava. Do sada je objavila šest autorskih knjiga, jednu uredničku knjigu, sedamdeset sedam znanstvenih i stručnih radova u časopisima, zbornicima radova i poglavlja u knjigama. Voditeljica je znanstveno istraživačkog projekta „Socijalni položaj starijih i osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama EU“ MZOS-a. Vodila je znanstveni projekt „Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“ Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te prvo istraživanje o obiteljima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj „Kvaliteta života obitelji osoba s invaliditetom u Hrvatskoj“. Surađivala je na više znanstveno istraživačkih projekata MZOS-a, poput „Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u Republici Hrvatskoj“, „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu“, „Socijalna politika i socijalni rad u Republici Hrvatskoj“ i „Jednoroditeljske obitelji u Hrvatskoj“. Rezultate istraživanja je prezentirala na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. Osmislila je i izvodila nastavu na različitim kolegijima na preddiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, diplomskom studiju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu i postdiplomskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Nositeljica je nekoliko kolegija na Studiju socijalnog rada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Prof. dr. sc. Leutar je mentorirala brojne završne i diplomske radove te pet magistarskih radova i dvije doktorske disertacije. Prof. dr. sc. Zdravka Leutar pripada internacionalnoj Družbi Klanjateljica Krvi Kristove. Članica je Vladinog povjerenstva Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (pravo.unizg.hr).