Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) zatražila je od svih tijela za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, da u suradnji s mjerodavnim institucijama na svim razinama vlasti, iniciraju proces revizije diploma za sve zaposlene u tijelima uprave, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim poduzećima i drugim tijelima čiji je osnivač entitet, distrikt, županija, grad i općina.

Navedena revizija obuhvatila bi imenovane dužnosnike, državne službenike i namještenike u ovim institucijama.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hasim Šabotić izjavio je Feni da je ovu inicijativu Agencija pokrenula zbog kontinuiranog medijskog pisanja o krivotvorenim i lažiranim diplomama u BiH, generalno lošeg stanja u kojem se naša zemlja nalazi kada je riječ o oblasti korupcije, te činjenice da je postupak revizije diploma uposlenih već započet na određenim razinama vlasti u BiH.

-Na ovaj način pokazat ćemo opredijeljenost za učinkovitiju i angažiraniju borbu protiv korupcije, posebno u javnom sektoru, ali ćemo utjecati i na jačanje povjerenja građana u javne institucije u BiH, kojima ćemo na određeni način ‘vratiti vjeru’ da će institucije poduzeti konkretne aktivnosti u borbi protiv korupcije – ocijenio je Šabotić.

APIK, kao krovna antikorupcijska institucija u BiH, ima zadatak da u skladu sa svojim nadležnostima propisanim Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, identificira i eliminira uzroke korupcije, odvraća lica od činjenja kaznenih djela u vezi s korupcijom, osigurava i unapređuje pravni okvir za prevenciju korupcije, potiče učešće civilnog društva u prevenciji korupcije, podiže svijest javnosti i stvara odnos netolerancije prema korupciji, educira i bolje upoznaje društvo o uzrocima i posljedicama utjecaja korupcije, te promovira transparentan i odgovoran rada tijela i institucija u BiH.

Temeljni cilj ove inicijative jeste da se otklone bilo kakve sumnje i nedoumice glede valjanosti diploma uposlenih u javnim institucijama na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine.

Fena/Pogled.ba