Povjerenstvo za provođenje postupka javne nabave Općine Tomislavgrad otvorilo je ponudu pristiglu na natječaj za rekonstrukciju lokalne ceste Mesihovina-Crvenice, u dužini od 650 metara.

Riječ je o ponudi poduzeća KTM-Brina d.o.o. Posušje, u iznosu od 99.197,28 KM.
Slijedi detaljna provjera priložene dokumentacije nakon koje će povjerenstvo donijeti konačnu odluku.

Općina Tomislavgrad