Kulturno – informativni centar Tomislavgrad organizira izložbu pod nazivom ”Ladine priče” umjetnice Karoline Marušić.
Karolina Marušić rođena je 1965. u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru smjer Slikarstvo u klasi prof. Dragane Nuić Vučković. Član je udruge likovnih umjetnika EN FACE. Sudjelovala je na više žiriranih skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu kao i na brojnim međunarodnim kolonijama.
Hrvatski povjesničar umjetnosti i likovni kritičar Stanko Špoljarić za djela, između ostaloga, piše: ”Maštovitost u preobrazbi figura provedena u sadržajnoj slojevitosti  slika, odmicanjem od narativnog čini osnovu  koncepcije slikarskih ostvarenja  Karoline Marušić. Traži i nalazi formu za  prikaz zanimljive ikonografije proizašle iz intrigantnosti mitskog, situacija i likova građenih kako  bogatom imaginacijom, tako i naslijeđenim literarnim okvirom koji nudi svijet neobične činjeničnosti.”
Ukupno će biti izloženo 27 umjetnina, koja prate legendu o Ladi, Lada je mitska božica ljubavi, ljepote, plodnosti, braka i žarkog ljeta, poput grčke Afrodite i rimske Venere.
Otvaranje izložbe je u petak, 9. studenog 2018. godine u 19:00 sati, a izložba će ostati  otvorena do 5. prosinca 2018.
KIC Tomislavgrad