Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje. (Iv15, 9-17)

Večeras je u Kupresu, u crkvi Svete Obitelji slavljena sveta misa i zapaljene svijeće za grad Vukovar i sve njegove heroje.

Počivali u miru!

Klara Mršo/Tomislavcity