Lice vjetra

Ni danas nisam bio sam.
Ustao sam kad i moje misli na tebe.
Dva puta sam umio lice.
Spremio doručka dva.
Za dvoje sam radio na poslu.
Pratila si me u stopu na povratku kući.
Na ulasku u dvorište
žačuh poznat glas
koko mi ime doziva.
Okrenuh se.
Bacih pogled preko ulice.
Ništa.
Osjetih samo vjetar,
kako prošlost
uvija u tvoje lice.

Ante Miškić Vabec

Foto: Shutterstock