”Slijedom nemilih događaja kojima smo svakodnevno izloženi, smatramo se dužni reagirati, te pokrenuti inicijativu za dobijanje statusa ‘službene osobe’ kroz važeće zakonske okvire u F BiH”, stoji u zahtjevu koji su iz Liječničke Komore HNŽ, povodom učestalih napada na liječnike, uputili na Parlament i Vladu FBiH. U svom zahtjevu liječnici ističu kako su već dulje vrijeme svakodnevno izloženi raznim vrstama pritisaka, prijetnjama, verbalnim, pa čak i fizičkim napadima pojedinih pacijenata.

”Od Vas kao najmjerodavnije institucije zahtjevamo da liječnici, kao nositelji posla u zdravstvenom sistemu, a dok su na radnom mjestu, imaju status ,’službene osobe’, te da se svaki napad na njih, bilo verbalni ili fizički, tretira kao kazneno djelo”, ističu. Shodno važećim zakonskim propisima Službena osoba je izabrani ili imenovani dužnosnik ili druga službena osoba u tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti i u drugim tijelima uprave i službama za upravu Federacije, kantona, gradova i općina koje obavljaju određene upravne, stručne i druge poslove u okviru prava i dužnosti vlasti koja ih je osnovala; osoba koja stalno ili povremeno obavlja službenu dužnost u navedenim organima i tijelima; ovlaštena osoba u gospodarskom društvu ili u drugoj pravnoj osobi kojoj je zakonom ili drugim propisom donesenim temeljem zakona povjereno obavljanje javnih ovlasti, a koja u okviru tih ovlasti obavlja određenu dužnost; te druga osoba koja obavlja određenu službenu dužnost temeljem ovlasti iz zakona ili drugog propisa donesenog temeljem zakona.

”Liječnici Komore HNŽ zajedno sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije HNŽ je u stavu zaštite struke i traženju zakonske odgovornosti pri napadu na liječnike i medicinsko osoblje na radnom mjestu, kao i to da se ovakvi napadi u budućnosti tretiraju kao napadi na službenu osobu. Stoga predlažemo da što hitnije uzmete u razmatranje ovu problematiku koja je po statistikama svaki dan veća, te tražimo pravnu zaštitu liječnika zbog primjene fizičke sile, odnosno da se liječnicima dodijeli status ‘službene osobe’, kao i to da se napad na liječnike tretira kao kazneno djelo”, stoji u zahtjevu liječnika.

Bljesak.info