Na području Livna provodit će se projekt pod nazivom „Podrška pripremi planiranja lokalnog razvoja vođenog zajednicom i implementacija pilot projekta“.

Projekt će financirati mađarska Vlada a provodit će ga FAO. U sklopu projekta objavljuje se javni poziv za dostavljanje prijedloga za financiranje projekata kroz mala ulaganja u cilju jačanja kvalitete života u ruralnim sredinama na području grada Livna i općine Bosansko Grahovo.

Prijave se primaju do 22. veljače 2019.

Svi detalji vezani za javni poziv se nalaze na web stranicama www.livno.ba.

livno-online