Turistički potencijal Bosne i Hercegovine je neupitan. Ali je upitno koliko su lokalne zajednice uložile u razvoj toga potencijala.

Livno je jedan od gradova koje traži svoje mjesto na turističkoj mapi BIH i regije.

Koliko su uspješni u tome u prilogu RTV-HB.

rtv-hb