Sretan sam što vam mogu javiti da je Županijski sud u jednoj presudi napokon potvrdio da Općina Tomislavgrad nije imala potrebne dozvole za uvođenje komunalne naknade, što znači da su sva izdata rješenja ništava, a komunalna naknada nelegalna!

U presudi je navedeno:

“Kako Vlada HBŽ nije dala suglasnost na Zaključak Općinskog vijeća Tomislavgrad broj: 01-02-311/08 od 7.2.2008. godine, isti Zaključak nije mogao ni stupiti na pravnu snagu, pa je utemeljen prijedlog tužitelja kojim traži proglašenje rješenja ništavnim temeljem odredbe članka 264 stavka 5 Zakona o upravnom postupku koji je propisano da se ništavnim proglašava rješenje koje sadrži nepravilnosti koja je po nekoj izričitoj zakonskoj odredbi predviđena kao razlog ništavnosti. U konkretnom slučaju odluka o visini komunalne naknade nije mogla stupiti na snagu, niti je stupila jer na istu nije dana suglasnost Vlade HBŽ.

Zbog navedenog valjalo je tužbu uvažiti, rješenje tuženika i prvostupanjskog organa poništiti i predmet vratiti prvostupanjskom organu na ponovni postupak i odluku, temeljem članka 36 stavak 2 zakona o upravnim sporovima.

U ponovnom postupku prvostupanjski organe će donijeti rješenje, a pri tom će imati u vidu primjedbe iznesene u ovoj presudi, te će moći donijeti pravilnu i zakonitu odluku.”

Već duže vrijeme Općina Tomislavgrad sa svojom pravnom službom terorizira građane po pitanju naplate komunalne naknade: od protuzakoniti prijetnji ovrhom, tužbi zbog zastarjelog duga, prijetnji visokim sudskim troškovima pa sve do nuđenja plaćanja na odgodu. Nema čim se nisu služili, kako bih došli do njima najdražeg – našeg novca.

Zato što građanima nisu pružane nikakve usluge, moglo bi se reći da je komunalna naknada uvedena radi krpanja rupa u proračunu. Mnogi građani su tvrdili da bi rado plaćali komunalnu naknadu, ali da za uzvrat imaju uslugu koja im je zajamčena rješenjem, koje je donijela sama Općina još 2010. godine. Kako to nije slučaj građani su odbijali plaćati račune koji su pristizali.

Rad naše općinske vlasti najbolje se oslikava time što niti potrebne dozvole nisu bili u stanju pribaviti, zbog čega su tužbe i pale.

Prošle 2019. godine, nakon održane javne rasprave, upozoravao sam na nelegalnost same odluke, te sam preko vijećnika Kelave predložio Općinskom vijeću točku dnevnog reda za poništenje odluke o komunalnoj naknadi i vraćanje uplaćenog novca, ali zahvaljujući vladajućima, prijedlog je odbijen, odnosno točka nije uvrštena na dnevni red.

Prijedlog za donošenje Odluke o ukidanju komunalne naknade

Nakon javne tribine o komunalnoj naknadi u Tomislavgradu: Ide se u pravnu bitku po pitanju tužbi za komunalnu naknadu

Na rečenoj sjednici načelnik Ivan Vukadin ovaj zahtjev nazvao je „nekakvim pokušajem manipulatora“.

Načelniče, kako sad stvari stoje Vi ste manipulator, a ja sam legalist koji se stavio između naroda i vaših izmišljenih harača.

Stoga, jedna javna isprika, ne bi bila na odmet.

Taktika vladajućih bila je jednog po jednog građana uvlačiti u sudnicu, prijetiti sudskim troškovima i tako prisiliti na plaćanje.

Utakmica nije gotova!

Prema ovoj sudskoj odluci sve uplate na osnovu komunalne naknade za općinu Tomislavgrad stečene su bez osnove, tako je općina Tomislavgrad dužna vratiti sva sredstva koja su im uplaćena na osnovu komunalne naknade u zadnjih 5 godina, kada nastupa zastara po ovom zakonu.

Pretpostavljam da to neće učiniti dobrovoljno, s toga, ovim putem pozivam sve koji su u zadnje 5 godine plaćali komunalnu naknadu, bez obzira dobrovoljno ili prisilno, da skupe uplatnice i naprave zahtjev za povrat uplaćenog ili sačekaju informacije kako to učiniti.

Zamolio bih vas da se ne ustručavate, jer drugačije nećemo vladajuće naučiti pameti, i natjerati da se bore za svoj narod umjesto da ga reketare.

Ovim putem najavljujem kao nositelj liste Hrvatske stranka prava BiH na predstojećim općinskim izborima, naravno ako dobijem povjerenje građana, reviziju i svih drugih izmišljenih nameta sa svih razina vlasti i ustanova.

Naknada za šume, preskupe vozne karte za đake, prevelikih članarina djece za bavljenjem sportom, naknade za turističku zajednicu, Vanjskotrgovinsku komoru,… su samo neki od nameta s kojima se želim obračunati.

Nadam se vašem povjerenju.

Marko Bagarić