Na međunarodnome glazbenom natjecanju ACORDEON ART plus 2021., koje je održano u online formatu, ponovno su uspješni bili polaznici Osnovne glazbene škole Tomislavgrad.

Riječ je o 11. međunarodnom festivalu harmonike koji je održan u organizaciji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Muzičke akademija i Asocijacije za njegovanje akademske muzike „Novi zvuk“.

Naime, naši harmonikaši osvojili su tri nagrade.

Rezultati:

Matea Ćavar, 2. kategorija, 1. nagrada

Mihovil Pačar, 5. kategorija, 2. nagrada

Tomislav Šarić, 2. kategorija, 2. nagrada

Svo troje učenika u klasi su prof. Jelene Mandić.

Čestitamo!

Tomislavcity