Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije u ovoj godinu za nabavu oružja za policijske službenike planira izdvojiti 400 tisuća konvertibilnih maraka.

Kako je istaknuto u Planu nabave Ministarstva unutarnjih poslova za 2018. godinu, iz Proračuna Hercegbosanske županije za nabavu policijskih odora za policijske službenike MUP planira izdvojiti 120 tisuća KM, za obuću policijskih službenika 80 tisuća KM, uredsku opremu 180 tisuća KM, računalnu opremu 30 tisuća KM, te za materijal za održavanje zgrada 175 tisuća KM. Ove godine je planirano i uređenje unutrašnjosti zgrade MUP-a u vrijednosti od 100 tisuća KM, dok se 70 tisuća KM planira utrošiti za vanjsko uređenje u sklopu kojeg će biti uređeno i spomen obilježje ispred zgrade, prenosi FENA.

Po 10 tisuća KM planira se izdvojiti za uređenje zgrada Policijskih uprava u Tomislavgradu i Drvaru, dok će se za uređenje kruga zgrade Policijske postaje u Kupresu izdvojit šest tisuća KM.

Za gorivo i lož ulje planira se iz Proračuna izdvojiti 210 tisuća KM, dok se za administracijski materijal planira izdvojiti 75 tisuća KM, s tim da se tri tisuće KM izdvaja za liječenje policajca Žarka Bošnjaka koji je ranjen tijekom oružane pljačke Intesa Sanpaolo banke u Drvaru u ožujku prošle godine.

Pročitajte više na: www.vecernji.ba